Branimira Ćosića st. 5, Novi Sad

Opis/Description

Date of build: 01.03.2002. – 01.09.2002.
Address: 5 Branimira Ćosića St.
Address description: At the corner of Novosadskog sajma street
City: Novi Sad
Country: Serbia
Licence: V-351-3066/06 od 18.10.2006.
Availability: Finished

Karakteristike/Features

Location/Lokacije

residential

Šeruj informacije o ovoj zgradi

Share